Missie

Missie en doelstelling

Op de Bio Manege bieden wij kinderen met een handicap de mogelijkheid om paard te rijden.

Dankzij de special opgeleide instructeurs en de vele hulpmiddelen is het op de Bio Manege ook voor ernstig gehandicapten mogelijk de ontspannende en therapeutische werking van het paardrijden te ervaren. Op een speelse wijze worden tal van aspecten van lichamelijk, verstandelijk of sociaal functioneren bij de ruiters bevorderd en wordt de eigenwaarde sterk verbeterd.

Onze doelstellingen:

 • Onze missie is het mogelijk maken van paardrijden voor kinderen, jongeren en volwassen met een beperking.
 • Het onder de aandacht brengen van de therapeutische effecten van het paardrijden voor mensen met een beperking.
 • Het opleiden van mensen binnen het werkveld.
 • Het vergaren en verspreiden van kennis en ervaring in de meest brede zin rond het paardrijden voor mensen met een beperking.
 • Het stimuleren van integratie van ruiters met een beperking en valide ruiters.

Wat doet het NCPG?

 • Het NCPG biedt kinderen en volwassenen met een handicap paardrijlessen aan op zowel therapeutische als recreatieve basis. Op een ontspannen en speelse wijze worden tal van aspecten van lichamelijk, verstandelijk of sociaal functioneren bij de ruiters bevorderd.
 • Het NCPG biedt gezinnen die verblijven in het Bio-Vakantieoord de mogelijkheid kennis te maken met het paardrijden voor het gehandicapte gezinslid. Deze ervaring leidt vaak tot een doorverwijzing naar een manege voor gehandicapten in de woonomgeving van het gezin.
 • Het NCPG faciliteert diverse landelijke opleidingen op het gebied van paardrijden voor gehandicapten.
 • Het NCPG adviseert landelijke instellingen en maneges die werken met ruiters met een beperking.
 • Het NCPG vergaart en verspreidt kennis op het gebied van therapeutisch paardrijden. Voor de uitwisseling van kennis en ervaringen in het werkveld ontwikkelt het NCPG een virtueel kenniscentrum.
 • Het NCPG streeft naar meer publieke bekendheid van zowel de therapeutische effecten van paardrijden, als de paardensport voor gehandicapten.
 • Het NCPG streeft naar de erkenning van de therapeutische effecten van paardrijden door verzekeraars.
 • Het NCPG ondersteunt bij de revalidatie van sportruiters na ziekte of ongeval.
 • Het NCPG, noodzakelijk en door vele handen gedragen.

IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28