Hoe we werken

Hoe we werken


Wie zijn onze ruiters?

Iedereen die wil paardrijden, maar door fysieke, verstandelijke, zintuiglijke of psychosociale beperkingen hiervoor niet terecht kan op een reguliere manege.

Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking die binnen een revalidatie-behandelplan door middel van therapeutisch paardrijden hun doelstellingen kunnen bereiken.
Ruiters die bijvoorbeeld door een ongeval letsel hebben opgelopen en daarna hulp en advies nodig hebben om hun sport (met eventuele aanpassingen) weer voort te kunnen zetten.

Hoe werken we?

Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten. Nieuwe ruiters die zich melden bij het NCPG, via de Mytylschool (aanwezig op het terrein van Stichting Bio), worden doorgaans eerst gezien in het ‘Hippisch Team’.

Het Hippisch Team (HT) bestaat uit een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een instructrice en een begeleider (meestal ook een instructrice).

Het HT observeert de nieuwe ruiter, stelt korte termijn en lange termijn doelen vast. Zij kijken naar de mogelijkheden en beperkingen en zoeken naar het juiste paard met het juiste harnachement en daarnaast de juiste lesmethode.
Vervolgens worden de ruiters regelmatig opnieuw bekeken in het HT en worden doelstellingen bevestigd of bijgesteld.
Ruiters die rijden op recreatieve of sportieve basis worden niet altijd gezien in het HT. Tenzij de instructeur/instructrice behoefte heeft aan advies. Deze ruiters streven er naar zich als ruiter te ontwikkelen zoals ieder ander die paardrijden als hobby of sport beoefent. Het NCPG beschikt over instructrices op ieder deel van het vakgebied. Zo is de een gespecialiseerd in het therapeutisch rijden in samenwerking met een fysiotherapeut en revalidatiearts, de ander in het recreatieve deel (waarbij ondanks de recreatieve inslag de therapeutische werking dezelfde blijft) en weer een ander meer werkt met de sportief gemotiveerde ruiter.

Voor elk wat wils dus eigenlijk.
Nationaal Centrum Paardrijden GehandicaptenRuiters rijden zolang als nodig is met één op één begeleiding. Bij sommige ruiters zijn naast de instructrice zelfs twee extra begeleiders betrokken. Het rijden van de ruiter staat voorop, daarna gaan we kijken wat daarvoor nodig is en bieden dat aan.

The Sky is the Limit!

Iedereen kan groeien. Het tempo doet er niet toe. Het NCPG staat er voor ruiters te laten groeien in hun omgang met paarden en de omstandigheden aan te passen aan de ruiter.
Tevens bieden wij mensen met een beperking op de manege een veilige en gestructureerde werkplek.
Wilt u uw kind of uzelf aanmelden of meer informatie vul dan ons contactformulier in.

IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28