Over ons

Over de Bio Manege

Paardrijden voor gehandicapten

Op de Bio Manege in Arnhem bieden wij kinderen en volwassenen met een handicap de mogelijkheid om paard te rijden. Dankzij de speciaal opgeleide instructeurs en de vele hulpmiddelen is het bij ons ook voor ernstig gehandicapten mogelijk de ontspannende en therapeutische werking van het paardrijden te ervaren. Op een speelse wijze worden tal van aspecten van lichamelijk, verstandelijk of sociaal functioneren bij de ruiters bevorderd en wordt de eigenwaarde sterk verbeterd.

De Bio Manege bevindt zich op het terrein van het Bio Vakantieoord. Vakantiegasten zijn van harte welkom om tijdens hun vakantie bij ons paard te rijden of met paarden in contact te komen. Mail ons uiterlijk twee weken voor uw vakantie via info@biomanege.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Wie zijn onze ruiters?

Iedereen die wil paardrijden, maar door fysieke, verstandelijke, zintuiglijke of psychosociale beperkingen hiervoor niet terecht kan op een reguliere manege.

  • Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking die binnen een revalidatie-behandelplan door middel van therapeutisch paardrijden hun doelstellingen kunnen bereiken.
  • Ruiters die bijvoorbeeld door een ongeval letsel hebben opgelopen en daarna hulp en advies nodig hebben om hun sport (met eventuele aanpassingen) weer voort te kunnen zetten.

Onze missie

prijzen en informatie

Steun ons

Samenstelling bestuur en directie

Bestuur en directie van Stichting Bio Kinderrevalidatie vormen sinds 1 januari 2008 een personele unie met het bestuur en de directie van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Het NCPG verzorgt op het terrein van het Bio Vakantieoord de exploitatie van de Manege in ’t BioBos.

De reden van deze samenwerking ligt in het feit, dat de doelstellingen van de Stichting Bio en de NCPG zó dicht bij elkaar liggen, dat een gezamenlijke aansturing van beide stichtingen tot meer efficiency en tot meer gezamenlijke activiteiten kan leiden.

Er is sprake van een algemeen bestuur dat bestaat uit acht leden. De voorzitter en penningmeester vormen samen met de directeur het dagelijks bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur van NCPG hebben plaats op dezelfde dag als de vergaderingen van Stichting Bio.

Het dagelijks bestuur komt viermaal bijeen en ook het algemeen bestuur vergadert viermaal per jaar. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 5 jaar.

Bestuur

Johan Lokhorst (voorzitter)
Angelique Poiesz (penningmeester)
Youry Bredewold
Jacques Hoendervangers
Ron Sterk
Eric Ullmann
Wilco Wolfers
Jannet van Zadelhoff-Hortulanus

Directie

Frans Wientjes, directeur
Prof. Dr. Onno van Nieuwenhuizen, onbezoldigd wetenschappelijk directeur

IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28