Coronaprotocol

Corona protocol

Coronaprotocol Bio Vakantieoord en Manege in 't bioBos

Het Bio Vakantieoord en Manege in 't BioBos volgen de maatregelen van het RIVM om de 1,5 meter afstand tussen personen te garanderen en om besmettingsgevaar met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast geldt het Protocol Manege, dat ons in staat stelt onze lessen te hervatten in een veilige omgeving.

Algemeen geldt:

 • Was regelmatig je handen (20 seconden met water en zeep) en droog af met een papieren doekje;
 • Nies en hoest in je elleboog en gebruik alleen papieren zakdoekjes. Gooi deze in een afgesloten prullenbak;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en accepteer dat anderen dit ook aan jou vragen;
 • Het gebruik van desinfecterende handgel is mogelijk. Er staat een desinfectietafel bij de receptie en in het Meeting Point;

Protocol Manege

Voor de manege is het afstandsaspect belangrijk. Zolang de 1,5 meter afstand gehanteerd blijft, lessen slechts gedeeltelijk herstarten. Waar nodig zullen persoonlijke beschermingsmaatregelen worden ingezet.

 • We maken persoonlijke afspraken over het hervatten van de lessen;
 • Heb je vóór aankomst gezondheidsklachten die wijzen op corona, dan kom je niet naar de manege;
 • Kun je door omstandigheden niet komen, dan gelden de annuleringsvoorwaarden die op de website staan;
 • Ruiters worden afgezet op de parkeerplaats, de lessen vinden in de buitenbaan plaats. Ook het opstappen zal buiten plaatsvinden. Ouders/ begeleiders blijven niet voor de les, maar wachten in de auto of buiten het terrein van Bio;
 • De kantine is gesloten; 
 • Het toilet is alléén toegankelijk in geval van nood; zorg dat voor je komst naar de manege al even naar het toilet geweest bent;
 • De stallen zijn niet toegankelijk, alleen voor vrijwilligers en medewerkers;  
 • Gebruik zoveel als mogelijk eigen materialen (laarzen, cap, handschoenen). Er worden in principe GEEN caps uitgeleend; 
 • Na het rijden worden teugels en zadel gereinigd;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor je rijles. Als je met georganiseerd vervoer komt, kun je buiten op het terras of in de kantine wachten tot je rijles begint;
 • Rij met rijhandschoenen, anders handen wassen met beschikbare handgel bij aankomst;
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk. Wacht je op de taxi of wordt je opgehaald, dan kun je buiten op het terras of in de kantine wachten;
 • De reguliere afspraken bij het afmelden van een les zijn van toepassing.

De medewerkers krijgen instructie over het gebruik van persoonlijke bescherming.

Alle maatregelen worden wekelijks geëvalueerd en aangepast indien nodig en verruimd indien mogelijk. Samen maken wij Manege in 't BioBos een fijne plek om te zijn!


IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28