Droes waarschuwing


Waarschuwing: droes geconstateerd op de manege!

1 februari 2018

Helaas is bij twee paarden op de Manege in ’t Biobos de infectieziekte droes geconstateerd. Dit is een zeer besmettelijke ziekte voor paarden. Het wordt veroorzaakt door een bacterie die zorgt voor een infectie van de voorste luchtwegen waarbij abcessen ontstaan. De ziekte wordt voornamelijk via direct contact tussen paarden verspreid. Mensen kunnen er absoluut niet ziek van worden maar kunnen de infectie wel van paard naar paard overbrengen. In overleg met onze dierenarts, bedrijfsleiding van de manege en directie van het Bio Vakantieoord is besloten om de volgende stappen te nemen om uitbreiding te voorkomen:

  • De besmette paarden staan apart.
  • Alle andere paarden op de manege worden dagelijks getemperatuurd en gecontroleerd.
  • Materialen worden ontsmet.
  • Er gaan geen paarden het terrein op of af. Onze eigen gezonde paarden worden alleen dagelijks naar hun weide gebracht.
  • Alle medewerkers, vrijwilligers, pensionklanten, ruiters zijn geïnformeerd en hebben instructies gekregen hoe te handelen tijdens en na bezoek aan de manege.
  • Medewerkers die de zieke paarden verzorgen, nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht.
  • Dagelijks hebben we contact met onze dierenarts over de gang van zaken en het wel en wee van onze paarden.
  • Op het terrein wordt de droesbesmetting kenbaar gemaakt.
  • We stoppen direct alle koetsritten tot een nader te bepalen datum.
  • De manege en kinderboerderij zijn tot een nader te bepalen datum gesloten voor het publiek, tenzij ze er beroepsmatig of voor lessen moeten zijn.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er veranderingen in de situatie komen, dan zullen we die op deze website vermelden.

Vragen kunt u mailen naar:
frans.wientjes@stichtingbio.nl
Frans Wientjes
Directeur Bio Vakantieoord

IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28